ANBI INFORMATIE

Als een ANBI-organisatie komen giften aan Credo Church in aanmerking voor Nederlandse belastingvrijstelling zoals uiteengezet in de Nederlandse belastingwetgeving. Credo is te vinden in het ANBI-register op de website van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de informatie die Credo moet publiceren als een ANBI-organisatie.

NAAM:
Stichting Credo Church

RSIN NUMMER:
858721855

CONTACT INFORMATIE:
Groene Steen 11
1628 WN Hoorn
Nederland
info@credochurch.nl

DOELSTELLING:
Verkondiging van Gods Woord, de Bijbel, vormen van geloofsgemeenschap van discipelen van Jezus en pastorale zorg.

BELONINGSBELEID:
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten alleen een onkostenvergoeding. De voorzitter kan een beloning krijgen.

DOWNLOADS: